Far Jokes

Hvad gør man, hvis to døve er oppe at slås?
– Man slukker lyset